skip to Main Content

De effecten van inflatie

Inflatie: op dit moment wordt het financiële nieuws erdoor gedomineerd. Het inflatiecijfer (HICP) voor juni 2022 bedroeg 9,9 procent op jaarbasis. Ter vergelijking, een jaar geleden bedroeg de inflatie in juni 1,7 procent op jaarbasis. Hoe heeft deze ontwikkeling plaatsgevonden en wat kunnen de gevolgen zijn van inflatie voor uw business? In dit artikel lichten wij dit kort toe.

Oorzaken inflatie

De huidige hoge inflatie wordt veroorzaakt door onder meer de sterk gestegen energieprijzen, verstoringen in de toeleveringsketen en de Oekraïne-oorlog.

De stijgingen in energieprijzen leveren de grootste bijdrage aan het inflatiecijfer. Zowel de olieprijzen als de gasprijzen waren reeds een jaar aan het stijgen. Daarbovenop komen de effecten van de oorlog in Oekraïne. Door de ingevoerde sancties is de levering van energie vanuit Rusland sterk gedaald, met alle gevolgen voor de energieprijs van dien.

Transportkosten zijn daarnaast gestegen door verstoringen in de toeleveringsketen. Als gevolg van de coronapandemie was er minder transport mogelijk, mede als een gevolg van het sluiten van grenzen. Daarnaast herstelde de economie na de korte recessie van 2020 bijzonder goed, waardoor de vraag naar goederen, en daarmee transport, aantrok. Het aanbod kon deze vraag niet bijhouden, waardoor de transportkosten verder zijn gestegen.

Daarnaast heeft de voortgaande oorlog in Oekraïne diverse economische gevolgen. Oekraïne produceert veel waardevolle grondstoffen en ingrediënten voor voedsel, welke nu moeilijk(er) of niet geleverd kunnen worden. Door de ingevoerde sancties is er eveneens minder aanvoer van energie en grondstoffen uit Rusland. Hierdoor daalt dus het aanbod, terwijl de vraag ten minste gelijk blijft. Dit veroorzaakte een prijsstijging voor energie en levensmiddelen die, naar verwachting, voorlopig zal voortduren.

Gevolgen inflatie

Een snelle en sterke stijging van de inflatie, zoals momenteel het geval is, kan de winsten van bedrijven sterk aantasten. Doordat de kosten van grondstoffen, verpakkingen, benzine, etc. stijgen als gevolg van inflatie, zullen de bedrijfskosten stijgen.

Als reactie op de stijgende kosten kan een onderneming zelf ook de prijzen verhogen. Zo lang er goede onderbouwing is voor de prijsstijging, zullen klanten dit in het algemeen wel accepteren. Wel ontstaat het risico om marktaandeel te verliezen mochten concurrenten niet of beperkt de prijzen verhogen. Oftewel, het succesvol doorvoeren van prijsverhogingen hangt af van de “”pricing power””, wat een functie van de marktpositie en leverancier/klant relatie is.

Inflatie zorgt daarnaast voor onzekerheid, wat weer leidt tot een rem op de economische groei. Om dit te voorkomen, heet de Europese Centrale Bank (ECB) ingegrepen. De ECB heeft onlangs aangekondigd de rente te zullen verhogen. Hierdoor zal het duurder worden om nieuwe leningen en nieuw kapitaal aan te trekken.

Een rentestijging zal effecten hebben op periodieke rentelasten, geplande investeringen, maar ook op de waardering van ondernemingen. Immers, een stijging van de rente zal leiden tot een stijging van de discontovoet. Dit zal leiden tot lagere bedrijfswaarderingen.

Verwachtingen

Uit onderzoek van DNB (juni 2022), komt de HICP-inflatieverwachting voor 2022 uit op gemiddeld 8,5%. Pas in het laatste kwartaal van 2022 zal de inflatie naar verwachting afnemen tot ongeveer 6%. Voor 2023 is op dit moment de verwachting dat de inflatie verder zal dalen naar ca. 3 – 4%.

 

Wilt u weten wat de gevolgen van de inflatie voor uw onderneming kunnen betekenen? Eén van onze teamleden is graag bereid om eens vrijblijvend met u in gesprek te gaan. Interesse? Neem dan graag contact op met onze PA, Rosalie Prins via: secretariaat@chestnut.nl of telefonisch via: 070-3617222

 

Bronnen: 

Erken, H., Schreijen, S., Wu, H. and van der Veen, M., 2022. Inflatiemonitor Nederland. [online] rabobank.nl. Available at: <https://www.rabobank.nl/kennis/d011276209-inflatiemonitor-nederland-hoge-energieprijzen-zullen-nog-lang-nadreunen-juli-2022> [Accessed 1 July 2022].

De Nederlandsche Bank, 2022. Inflatie. [online] dnb.nl. Available at: <https://www.dnb.nl/de-euro-en-europa/inflatie/> [Accessed 15 July 2022].

De Nederlandsche Bank, 2022. De stand van onze economie. [online] dnb.nl. Available at: <https://www.dnb.nl/actuele-economische-vraagstukken/de-stand-van-onze-economie/> [Accessed 15 July 2022].

Bruyning, S., 2022. Hogere kosten, wat doe je met je prijs?. [online] KVK.nl. Available at: <https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/hogere-kosten-door-inflatie-wat-doe-je-met-je-prijs/> [Accessed 15 July 2022].

Back To Top