skip to Main Content

Heropleving in de Europese Schuldenmarkt

Maker: smshoot | Bronvermelding: Getty Images

Heropleving in de Europese Schuldenmarkt: Q1 2024 brengt nieuwe dynamiek in M&A-activiteit

Uit een recent onderzoek van DC Advisory blijkt dat het eerste kwartaal van 2024 een opmerkelijke heropleving in de Europese schuldenmarkt heeft laten zien. Dit kwartaal bleek het actiefst te zijn in de markt voor breed gesyndiceerde leningen (broadly syndicated loans, “BSL”) sinds het tweede kwartaal van 2021. Een breed gesyndiceerde lening is een grote lening die wordt verstrekt door een groep banken (het syndicaat) aan een enkele lener, waarbij elke deelnemende bank een deel van het risico en de financiering op zich neemt. Het volume in deze BSL-markt steeg naar €29,3 miljard, een indrukwekkende toename van 80% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023, toen het volume nog €16,3 miljard bedroeg.

Op zoek naar kansen

Ondanks de langverwachte toename in M&A-activiteit blijft het dealvolume voorlopig achter. In het eerste kwartaal van 2024 daalde de totale Europese M&A-dealwaarde met 12,1% in vergelijking met Q1 2023 en zelfs met 26,2% ten opzichte van Q4 2023.

Er is echter een verschuiving merkbaar naar de BSL-markt. Buy-outs en andere M&A-activiteiten stegen tot €5,2 miljard aan institutionele leningvolumes in Q1 2024. Dit is een stijging van 10,7% ten opzichte van €4,7 miljard in Q1 2023 en een sprong van 30,8% vergeleken met €4,0 miljard in Q4 2023.

Vooruitzichten

Terwijl de financieringsvoorwaarden verbeteren en het gemakkelijker wordt om aan kapitaal te komen, blijft de markt worstelen met waarderingsverschillen tussen wat kopers bereid zijn te betalen en wat verkopers verlangen. Dit leidt tot vertragingen in fusies en overnames. Daarom kiezen private-equity (“PE”) sponsors met hoogwaardige activa ervoor hun investeringen langer vast te houden (“holding period”) in plaats van ze tegen ongunstige prijzen te verkopen. Tegelijkertijd zijn kredietverstrekkers waarschijnlijk geneigd om de looptijd van de schulden op belangrijke activa te verlengen om gedwongen verkopen te vermijden. Er is ook een groeiende interesse in overdraagbaarheidsbepalingen (“portability provisions”), waardoor de schuld bij het actief blijft bij een verkoop. Als reactie op de langere holding period wordt een toename verwacht van strategieën zoals dividendrecapitalisaties, waarmee sponsors rendement kunnen halen zonder te verkopen, en het gebruik van voortzettingsvehikels om waardevolle activa in nieuwe investeringsstructuren te behouden en te beheren.

Door verbeterde voorwaarden op de schuldenmarkten en beschikbaar eigen vermogen voor acquisities, wordt een toename van M&A-activiteit verwacht tegen het einde van 2024, wat zal doorzetten in 2025. Daarnaast kan een mogelijke verlaging van de basisrente de M&A-activiteit verder stimuleren. Echter, geopolitieke en electorale onzekerheden kunnen in de tussentijd de toename een halt toe roepen, met verkiezingen in de VS en het VK later dit jaar.

Benelux Hoogtepunten

In de Benelux zijn vroege tekenen zichtbaar dat de marktomstandigheden dit jaar kunnen stabiliseren. De inflatie in de regio neemt geleidelijk af, wat leidt tot meer concurrerende tarieven voor hoogwaardige kredieten, vooral aangeboden door kredietfondsen.

Observaties in de Benelux-markt:

  • Tot nu toe blijft de markt onbeslist over de richting. In 2023 waren de dealvolumes in de schuldenmarkt zeer laag en marktdeelnemers verwachten een substantieel herstel in 2024. Dit herstel lijkt echter meer gedreven te worden door overtollige liquiditeit en PE-exitachterstanden dan door fundamentele verbetering.
  • De markt wordt in stand gehouden door overtollige liquiditeit bij financiële investeerders en geldschieters, evenals door portefeuilles van PE met langverwachte exits. Er is een sterke bereidheid van zowel kopers als verkopers om te handelen, maar de prestaties van targets moeten structureel verbeteren om de M&A-markt volledig nieuw leven in te blazen.
  • Rente en inflatie blijven hoog en de BBP-groei in de Benelux is vrijwel nihil. In Nederland was de BBP-groei dit kwartaal zelfs marginaal negatief vergeleken met Q1 2023.
  • Consumentenbestedingen zijn gestegen, maar de algemene groei werd overschaduwd door een aanzienlijke daling in de industriële activiteit in de regio. Dit weerspiegelt de meeste M&A-processen in de regio, waarbij targets moeite hebben om aan hun budgetten te voldoen, wat het sentiment van zowel kopers als geldschieters negatief beïnvloedt.

Nu er een regeringscoalitie is gevormd in Nederland, lijkt er meer optimisme te zijn dat banken terug aan de onderhandelingstafel komen.

Conclusie

De sterke start van de Europese schuldenmarkt in 2024, gedreven door verbeterde financieringsvoorwaarden, biedt hoop voor een heropleving van de M&A-markt later dit jaar. Hoewel waarderingsverschillen momenteel dealvertragingen veroorzaken, kunnen lagere rentetarieven en toenemende liquiditeit tegen het einde van 2024 de fusie- en overnameactiviteit stimuleren. In de Benelux worden deze ontwikkelingen ondersteund door dalende inflatie en een voorzichtig optimisme in de financiële sector.

 

Bron: DC Advisory

Back To Top