skip to Main Content

Equity & Debt Financing

Of een klant nou in (acute) financiële nood zit of op zoek is naar groeifinanciering, Chestnut levert passend advies en oplossingen voor elke klant op het gebied van de kapitaalstructuur.  Dit betreft een optimale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, welke per bedrijf kan verschillen. Met onafhankelijk advies en uitvoering van dit advies, realiseren wij voor onze klant veelal groeikapitaal van (externe) investeerders (eigen vermogen), bankfinanciering (vreemd vermogen), en/of passende financiële (her)structureringen. Wij nemen potentiële drempels vooraf onder handen.

Equity and Debt Financing diensten:

  • Het realiseren van een optimale kapitaalstructuur: zowel eigen vermogen als vreemd vermogen
  • Fundraisings; ophalen van groeikapitaal bij strategische of financiële investeerders (private equity)
  • Schuld structureringen en/of advies
  • Bankfinanciering
  • Financiële herstructurering.

Equity & Debt Financing transacties

Back To Top