skip to Main Content

Private-Equity multiples trends in Q4 – 2021

In het afgelopen jaar 2021 zijn nieuwe records qua transactievolume én totale transactiewaarde gevestigd in de Europese private equity markt. Aan het einde van het jaar was het aantal transacties 24% hoger dan het vorige record in 2019. De totale transactiewaarde nam zelfs met 50% toe, van €186 miljard in 2019 naar maar liefst €278 miljard in 2021! In welke sectoren is deze groei het grootst, in welke regio’s is de meeste transactiewaarde gegenereerd, en vooral wat is de ontwikkeling van de EV/EBITDA multiples geweest?? Deze vragen beantwoorden wij aan de hand van de Clearwater International Multiples Heatmap.

 

Volume en waarde

In termen van de afgelopen twaalf maanden (LTM) in Q4 2021, zijn PE-transacties in Europa 7% gedaald in volume (1.273), maar 7% gestegen in waarde (€278 miljard) vergeleken met Q3 2021. Kwartaal op kwartaal is het transactievolume met 21% gedaald en de bijbehorende waarde met 13% gestegen in Q4.

De industrie en chemicaliën sector leverde in Q4 naast de meeste transacties (71), ook nog eens de meeste waarde (€21,1 miljard) op.

De regio’s waar in Q4 de meeste transacties plaatsvonden zijn Frankrijk (52), Zuid-Europa (52) en de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) (51).

 

LTM EV/EBITDA multiple

In Q4 is de gemiddelde LTM EV/EBITDA multiple voor Europese private-equity transacties gestegen van 12,4x naar 12,8x in Q4 2021. De LTM multiple voor transacties boven de €1 miljard was het hoogst, namelijk 17x! Transacties in de categorie < €50 miljoen groeiden lichtelijk, van 13,3x in Q3 naar 15,5x in Q4.

Met betrekking tot de regio’s waar de PE-transacties plaatsvonden, viel Engeland/Ierland op. In deze regio werd in Q4 een LTM multiple van 14,3x waargenomen (tegenover 13,5x in Q3). Dit is een uniek fenomeen, de PE-transactiewaarde is 58% jaar-op-jaar gegroeid in Engeland/Ierland, en het transactievolume steeg met 49%. Q4 is alweer het 9e achtereenvolgende kwartaal waarin de LTM multiple is gestegen of gelijk is gebleven, wat nog nooit is gebeurd in een andere regio.

Daarnaast werd de grootste stijging gezien in de Central and Eastern European (CEE) regio. De multiple groeide met bijna 12% ten opzichte van Q3, van 12,6x naar 14,1x.

Wat betreft sectoren was de TMT-sector met een multiple van 15,1x de meest opvallende, aangezien deze LTM multiple voor het eerst boven de 15x is uitgekomen. Ook de multiple in de gezondheidszorg is nog steeds aan het groeien sinds Q1 2020. De LTM multiple van Q4 is met 14,6x de hoogste multiple die is waargenomen in deze industrie.

 

Chestnut volgt met veel interesse deze nieuwe trends. Wilt u hier meer over weten? Download hier het volledige rapport: https://www.clearwaterinternational.com/publications/clearwater-international-multiples-heatmap-q4-2021

Back To Top