skip to Main Content

Speelruimte in de onderneming

Wat is de juiste speelruimte voor uw onderneming?

Door het “nieuwe” Covid-19 virus is er voor veel mensen een onzekere tijd van start gegaan. Nog steeds werken veel mensen thuis en houden zich aan de reeds gestelde maatregelen. Deze periode kan in het bijzonder voor ondernemers lastig zijn en steeds nieuwe vragen oproepen. Kan ik mijn personeel nog wel betalen? Wat en hoe groot zijn de nieuwe risico’s? Wat is de invloed van deze crisis op mijn afnemers en leveranciers?

Juist in een onzekere periode als deze is het voor ondernemers extra belangrijk om zoveel mogelijk te sturen op een gezonde kasstroom. Er zijn allerlei instrumenten waar bedrijven gebruik van kunnen maken om de kasstroom op korte termijn te optimaliseren:

  • De overheid is bereid bij omzetverlies de loonkosten gedeeltelijk te subsidiëren;
  • De overheid heeft de Borgstelling MKB (BMKB) verruimd om bedrijven nog meer te ondersteunen tijdens deze crisis;
  • Er kan uitstel van betaling worden gevraagd voor verschillende typen belastingen;
  • Banken zijn bereid om aflossingen zes maanden op te schorten.

De genoemde maatregelen hebben veel bedrijven op de korte termijn enige ademruimte verschaft, of zullen deze ademruimte nog verschaffen. Wat zijn echter de kernpunten die voor uzelf als ondernemer of directeur belangrijk zijn om in de gaten te houden voor het optimaliseren van de kasstroom?

  • Het herzien van eventueel geplande kapitaalinvesteringen. Kunnen er eventueel investeringen worden uitgesteld? Welke investeringen dienen compleet te worden heroverwogen en welke investeringen zijn potentieel van belang om uw concurrentiepositie te versterken voor wanneer de economie weer gaat herstellen?
  • Het efficiënt en intelligent managen van het benodigde werkkapitaal. Dit houdt enerzijds in dat het in sommige gevallen beter kan zijn bepaalde kritieke leveranciers juist sneller te betalen om zodoende de zekerheid van uw supply chain te waarborgen. Anderzijds kunt u de debiteurenstand gebruiken voor een versnelde alternatieve manier van financiering door middel van het verstrekken van dynamische kortingen.
  • Verticale acquisities en strategische allianties kunnen uitkomst bieden om de risico’s van de supply chain te verminderen en de continuïteit te waarborgen;
  • Het waar mogelijk omzetten van vaste kosten in variabele kosten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van sale-and-lease backs van vaste activa.

Naast het feit dat het optimaliseren van de kasstroom in deze tijd belangrijk is om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, is dit ook van belang voor het creëren van voldoende financiële speelruimte. Het hebben van voldoende financiële speelruimte is cruciaal om in staat te zijn snel te reageren op onverwachte tegenslagen die kunnen voortkomen uit de huidige crisis. Anderzijds kan het zorgen voor nieuwe opportuniteiten. Het is goed mogelijk dat dergelijke opportuniteiten in een herstellende markt voorbijkomen. Het gaat daarbij om ondernemingen met een grote potentie die door de huidige crisis een relatief lage waardering hebben.

In het figuur hiernaast wordt middels een voorbeeldberekening weergegeven hoe de totstandkoming van financiële speelruimte á zes keer de operationele kosten over een periode van twaalf maanden binnen een onderneming er uit zou kunnen zien. Het is belangrijk om op te merken dat in de huidige situatie de factoren die de liquiditeitspositie en de mogelijkheden tot kredietfaciliteiten bepalen per onderneming kunnen verschillen. Ook de gekozen speelruimte á zes keer de operationele kosten is afhankelijk van de onderneming en de sector waar deze toebehoort.

Wij begrijpen dat u in deze onzekere tijd kan worstelen met bovenstaande of andere vraagstukken en problemen waar uw onderneming mee te maken krijgt. Bij Chestnut staat er een ervaren team van professionals voor u klaar die u kan adviseren op allerlei facetten van uw bedrijfsvoering.

Back To Top