skip to Main Content

Een inhoudelijk advies met een optimale uitkomst voor de OR

Chestnut biedt OR ondersteuning tijdens (een deel van) het gehele adviestraject. Dit kan een eenvoudige vraag zijn, maar ook het geven van advies op alle aspecten van medezeggenschap.

Heeft u een (complexe) adviesaanvraag ontvangen en behoefte aan ondersteuning?

Chestnut OR Advies heeft veel ervaring met verschillende soorten adviesaanvragen, van eenvoudig tot zeer complex. Wij kunnen u ondersteunen tijdens elke fase, van het opstellen van eerste informatieverzoeken tot (begeleiding van) het schrijven van het gehele advies.

Ons team is flexibel en zeer betrokken waardoor wij snel kunnen opschalen. Samen met u schrijven wij een goed werkbaar (concept) advies. Chestnut kan de OR ook gedurende het jaar ondersteunen bij het dagelijks werk. Wij zijn daarbij pragmatisch en creatief.

Waarom kiest u voor Chestnut OR advies

  • Onafhankelijk adviesbureau voor ondernemingsraden
  • Opgericht in 2002
  • Team van zeer ervaren adviseurs
  • Kantoren in Den Haag & Amsterdam
  • Uitstekende referenties beschikbaar
  • Omvangrijk netwerk
  • Juridische kennis
Onze diensten

Services Chestnut OR Advies

Chestnut OR Advies adviseert en kan waar gewenst ondernemingsraden begeleiden bij adviesaanvragen op het gebied van;

(Re-)Organisatie en Personeel

Fusie, Overnames en Financieringen

Strategie & wijzigingen in de Strategie

OR Opleidingen op maat

Bent u op zoek naar een training of cursus om OR-leden meer kennis bij te brengen over veelvoorkomende financiële begrippen en onderwerpen? Dan ben je bij Chestnut OR Advies bij het goede adres. Enkele voorbeelden van trainingen die wij kunnen verzorgen zijn:

  • Training financiën. Interpreteren van financiële begrippen en modellen waar een OR mee te maken heeft en dit gebruiken om goede en vakkundige vragen te stellen bij een adviesaanvraag.
  • Training adviesaanvraag en advies geven. Hoe stel je het bestuur de juiste vragen om tot een goede en begrijpelijke analyse te komen? Hoe breng je vervolgens een goed (concept)advies uit en met de juiste (rand)voorwaarden?

Trainingen op maat

Naast onze 2 basis trainingen voegen wij voorbeelden uit de praktijk toe en zorgen wij voor oefenmateriaal om de training interactief te maken. Aan de hand van uw wensen, maken wij een geschikte training die past bij uw behoeften.

Fases

Onze werkwijze en stappenplan

1

Het ontvangen van de adviesaanvraag

Chestnut OR advies maakt in nauw overleg met de OR een heldere analyse van de adviesaanvraag waarbij de kern wordt geïdentificeerd en geanalyseerd.

2

Inventarisatiefase

Chestnut identificeert samen met de OR de benodigde informatie en vertaalt dit in één of meerdere informatieverzoeken naar het bestuur.

3

Analysefase

Chestnut assisteert in, danwel produceert een analyse en beoordeling van al de ontvangen informatie en beschrijft potentiële issues

4

Concept + finaal advies

Chestnut en de OR concipiëren een concreet concept advies, met heldere onderbouwing en door de OR te stellen voorwaarden. De OR en de directie gebruiken het concept advies om te komen tot een definitief advies waarbij Chestnut support kan geven bij eventuele onderhandelingen.

Uit de praktijk

Case example

Verschillende OR-opdrachten voor één bedrijf: Herfinanciering, verkoop en add-on acquisition gerelateerd.

Bedrijf

Sectorleider
Omzet: €200 m.

Client

Kernvragen / Behoeftes van de OR

OR krijgt een voorgenomen besluit (adviesaanvraag) van het bestuur over een grote add-on acquisitie en stuit daarbij op de volgende vragen:

Verkrijgen van juiste en essentiële informatie door het bestuur.

Inzichtelijk krijgen van grootste financiële risico’s.

Hoe hou je grip op kwaliteit van organisatie en de gevolgen voor personeel?

Chestnut OR Advies

Rol Chestnut

Heldere analyse van het voorgenomen besluit op basis van de aangeleverde additionele informatie. Vertaling van de analyse in een pragmatisch advies met concrete en duidelijke voorwaarden. De OR heeft daardoor voldoende informatie voor het schrijven van een (concept) advies.

Conclusion

Eindresultaat

Er is een helder advies opgesteld waarbij de zorgen van de OR geadresseerd zijn. Door een praktisch en efficiënte aanpak is er steeds een oplossing gecreëerd middels werkbare voorwaarden zonder (onnodig) conflict tussen OR en bestuur.

Even kennismaken

Ons team

Ons team bestaat uit ervaren specialisten met variërende achtergronden op het gebied van financieel advies en OR-advies.

Voor meer informatie, neem dan contact op met:

Bas van der Vegte
Partner Chestnut OR Advies
bas.van.der.vegte@chestnut.nl
070-3617222

Rosalie Prins
PA Chestnut OR Advies
secretariaat@chestnut.nl
070-3617222

Bas van der Vegte

Lisa van Duijn

Rosalie Prins

Back To Top