skip to Main Content

H. Hoornaert Scheepswerf De Schroef (2023)

2023

Acquisition

Chestnut acted as financial advisor to Hoornaert

Omschrijving

H. Hoornaert Scheepswerf de Schroef (HHSW) is gelegen te Sas van Gent langs de drukke vaarroute van het Gent-Terneuzen kanaal. De scheepswerf levert verschillende diensten voor zeegaande- en binnenvaartschepen tot een lengte van 162 meter, waaronder reparatie, conversie, afbouw en nieuwbouw. De faciliteiten (waaronder twee droogdokken en een helling) zijn volledig toegerust op het verrichten van werkzaamheden boven EN onder de waterlijn.

Chestnut heeft de verkoper HHSW bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van een activa/passiva transactie, resulterend in de overname van De Schroef door Norden Shipyard, onderdeel van Hicri Ercili, een grote speler op de markt van scheepvaart.

Back To Top