Waarderingen en strategisch advies

  • Wij verrichten waarderingen van bedrijven of specifieke activa om onder meer inzicht te krijgen in de waarde en waardeontwikkeling van het bedrijf of onderdeel
  • In het kader van een koopsom-allocatie of impairment test na een overname, ter ondersteuning van een herfinanciering of ter voorbereiding op een verkoop door aandeelhouders
  • Wij assisteren management in het toetsen van een strategisch meerjarenplan waarbij we als klankbord optreden bij het valideren van de uitgangspunten, alsmede het uitwerken van de meerjarenbegroting met liquiditeitsplanning
  • Onze opdrachtgevers variëren hierin van management, commissarissen, aandeelhouders tot externe financiers, zoals de huisbank

Bekijk recente transacties > Terug