Aan- en verkopen van bedrijven

  • Vertrouwelijkheid en discretie zijn basiswaarden in elke relatie van Chestnut
  • Wij ondersteunen oprichter(s) / DGA’s, management, commissarissen, investeerders en (mid-market) corporates in de voorbereiding en uitvoering van aan- of verkoop van een bedrijf en/of bedrijfsonderdeel
  • Aandacht voor een tijdige voorbereiding in elk proces / transactie
  • De diverse opties worden op creatieve en discrete wijze in kaart gebracht voor een goede besluitvorming
  • We kunnen voor onze opdrachtgevers - indien nodig - snel handelen in (complexe) situatiesĀ 


Bekijk recente transacties > Terug