Waarderingen en
strategisch advies

 • Waarderingen / fairness opinion's
 • Koopsom-allocaties
 • Liquiditeitsplanning en kasstroom analyse
 • Toetsing van bedrijfsstrategie / omgevingsanalyse
 • Exit-voorbereiding en uitvoering
Lees meer

Aan- en verkopen
van bedrijven

 • Aan-/verkoop van de onderneming
 • Waarderingen
 • Bedrijfsopvolgingen
 • Management buy-ins / buy-outs
 • Aandeelhoudersherstructurering
Lees meer

Financiering en
funding

 • Vaststellen financieringsbehoefte
 • Onafhankelijk advies in financieringskeuze
 • Eigen en vreemd vermogen
 • Groeikapitaal / mezzanine/ achtergesteld / bancair
 • Herfinanciering / vernieuwen van bankrelatie… Lees meer